ablatibo

iz. HIZKL. Hizkuntza indoeuropar eta beste zenbait hizkuntz familiatako deklinabide-kasua; euskaraz, bereziki nondikakoa adierazten du eta -tik / -rik kasu-atzizkiaren bitartez gauzatzen da.Atzera