abside

iz. Elizetan, burualde edo atzeko fatxadan kokatutako zati irtena. Bertan presbiterioa egoten da, eta gehienetan planta erdizirkularrekoa eta batzuetan poligonalekoa izaten da. Jatorrian ekialdera begira jartzen zen.Atzera