ahalera

iz. HIZKL. Baldintza edo hipotesi gertagarri bat adierazten duen aditz-modua (adib., joan naiteke, etor nintekeen).Atzera