aitzindari

1. iz. Buruzagia, gidaria. 2. iz. Norbaiten edo zerbaiten etorrera prestatzen duena, norbaiti edo zerbaiti bide egiten diona. Joan bataiatzailea, Kristoren aitzindaria. 3. izond. Zerbait gertatzera doala aldez aurretik adierazten duena. Eritasun baten seinale aitzindariak. 4. iz. eta izond. BIOKIM. Sekuentzia metabolikoan konposatu jakin baten aurrekoa den konposatua. 5. izond. EKOL. Eremu berri bat lehenik kolonizatzen duen espeziea.Atzera