aitzitik

lok. Bi perpausetan adierazten diren ideien arteko kontrakotasuna adierazteko erabiltzen den hitza (sarritan, lehen perpausa ezezkoa izaten da; ezezko galderei erantzunez, bai edo kideko zerbaiten ondoan doa; adierazpen batean tartekatua doanean, baina, berriz edo kideko hitz baten ondoan ere ager daiteke). Geroztik, irlanderak ezin irabazi du atzera orduan galdu zuen eremua; aitzitik, geroago eta ahulago izan da. Uste zuen Kattinek nahigabe handi bat zuela; baina Kattin, aitzitik, arras kontent zen.Atzera