apenas

adb. (herr.) 1. Ozta-ozta, nekez; gutxi. Orduan aizkorarik eta apenas zegoen. Batek begi bat apenas zuen erdi zabaltzen. 2. Ezezko ustearen adierazlea (aditz laguntzaile edo trinkoak gehienetan -en atzizkia daramala). Obra gaiztorik egin dudanik / apenas duzu aditu.Atzera