apur

1. iz. Kopuru txikia, pixka (atzean bat ezartzen zaio askotan). Itxaron ezazu apur bat. Poliki-poliki etxean gordeta zeukaten apurra, berehala ahitu zen. 2. iz. (batez ere pl.) Zerbaiten, bereziki ogiaren, zati txikia. Apurrak biltzen. 3. izond. Txikia, urria. Niri orduan joan zitzaizkidan lehen nituen indar apurrak. APUR BANA. Apurka.Atzera