arrisku

iz. 1. Ezbehar edo kalteren bat gertatzeko posibilitatea; norbaiten edo zerbaiten izatasunari, osotasunari, etab.i eraso diezaiokeen zera, eta hortik segitzen den egoera. Bizia arriskuan jarri. 2. ZUZ. Nolabaiteko kaltea sortzeko posibilitatea, gauzatuz gero sortuko liratekeen kalteak aseguruen bidez babesten direlarik.Atzera