atzeko

izlag. eta iz. HIZKL. Aho-barrunbearen atzean ahoskatzen den fonema. Bokal eta kontsonante belarrak eta kontsonante aho-gingilezko, faringal eta laringalak dira.Atzera