autogobernu

iz. Herri edo erakunde batek berak erabakitako lege eta arauez bere burua gobernatzea.Atzera