aztergai

iz. Aztertua izateko gai dena; azterketaren gaia.Atzera