babes

1. iz. Eragozpen eta erasoetatik gordetzen, zaintzen edo begiratzen duen zera. 2. iz. Zerbait aurrera ateratzeko ematen den laguntza (erakundeez batez ere). Euskaltzaindiaren babesa lortu nahiz. 3. izond. Babesean dagoen tokiaz esaten da. Leku babesean dago. 4. POL. Ik. asilo. babes-sare. Ik. 1 sare. HAIZE-BABESEAN. Haizetik babestuta. Ontzia haize-babesean jarri.Atzera