baiezko

1. izlag. Bai edo baietzi dagokiona. Baiezko erantzuna. 2. iz. Baietz esatea. Entzun eta isil, baiezko biribil (esr. zah.). 3. iz. Onarpena, baimena. Lan hori egiteko baiezkoa eman digute. BAIEZKOAN EGON. Baietz uste izan.Atzera