baino

1. Desberdintasunezko konparazioan erabiltzen den hitza (-ago atzizkiaz batera erabiltzen da). Zu baino gizon umilagoak ez ditut asko ikusi. 2. junt. (B) Baizik. Hori ez da gorria, zuria baino. BAINO LEHEN. Aditz edo kideko baten ondotik, hark adierazten duena gertatu aurretik. Etorri baino lehen. Etxera baino lehen. || BAINOAGO. (zah.) Baino (dagokion adjektiboaren edo gehiagoren ezabaketaren ondorioz). Hura jakintsu? Hihaur hura bainoago haiz.Atzera