bare 1

iz. ZOOL. Maskorrik ez duten edo barne-maskor bestigiala duten arionidoen eta limazidoen familiako molusku gastropodoen izen arrunta.Atzera