barrena

Adierazten den zera alde batetik bestera igaroz (aurretik -n edo -tik kasu-atzizkia duen izen-sintagma duela). Odola alkandoran barrena dariola. Kalean barrena ibili.Atzera