batere

1. Izen-sintagma bati dagokion erabateko ezeztapena adierazteko hitza (izen-sintagmak -ik deklinabide-atzizkia hartzen du). Ez nuen batere asmorik zuei ezer esateko. 2. Izenondo, adberbio edo aditz bati dagokiola, dagokiona erabat ukatzeko hitza. Ez zen batere ona. Ez du batere ikusten.Atzera