berauek

erak. Hauek berak (bereziki hauek izenordainaren baliokidea). Gure nahikeria eta grina gaiztoek itsutzen gaituzte, berauetan atsegin hartu beharrez.Atzera