berori

1. erak. Hori bera (bereziki hori izenordainaren baliokidea). Gauza hori berori. Etxagileek baztertutako harria, berori gertatu da giltzarria. 2. izord. Euskal tratamendu begirunezkoenean erabiltzen den izenordaina (hirugarren pertsonako adizkiez). Berorrek nahi duena egingo dut nik.Atzera