beroriek

erak. Horiek berak (bereziki horiek izenordainaren baliokidea). Zenbait gauzaren alde eta zenbait gauzaren kontra agertu nintzen gaztetan, eta berorien alde eta kontra naiz orain.Atzera