bezala

1. Konparazioan, modu-berdintasuna adierazten duen hitza (berez erlatibozko perpausa aurretik duela, hura ezabaturik egon daitekeela). Hitz egiten duen bezala idazten du. Aitak ez bezala eginik. Beti bezala. 2. Aurretik izena mugagabean duela, gisa, moduraren kidea. Idazle bezala ez da oso ezaguna.Atzera