bikario

1. iz. eta izond. Edozein karguren barrutian, kargudunaren hurrengoa, haren laguntzaile eta ordezko iraunkortzat izendatua. 2. iz. Zenbait herritan, parrokoa. 3. izond. EKOL. Berdintsuak diren organismoez esaten da, antzeko inguruneetan batak bestea ordezkatzen duenean. bikario apostoliko. Aita santuaren ordezko apezpikua. || bikario jeneral, nagusi. Apezpiku diozesiarraren hurrengoa.Atzera