bila

adb. Izen-sintagma bati dagokion adberbioa, esanahiaren aldetik "bilatzen"en baliokidea (delako izen-sintagma mugatua denean, -en kasu-atzizkia hartzen du; mugagabea denean eta izen arrunt batek osatua, -en atzizkirik gabe; izen-sintagmarik gabe ere erabil daiteke). Sagar bila atera. Haur galduen bila atera ziren. Nondik hasi bila?Atzera