bizeps

iz. ANAT. Bi buru edo iturburu eta bi tendoi independente dituen muskulua, besoko bizeps brakiala eta izterreko bizeps femoral edo krurala kasu.Atzera