bizkor

1. izond. Bizitasun handikoa; kementsua. Sei mando eder bizkorrek ildoa urratzen zuten. 2. izond. Arina, lasterra. Zaldia bezain bizkorra. 3. adb. Bizkorki, bizkortasunez. Bizkor igo du malda.Atzera