denborazko

izlag. 1. Denboran gertatzen edo zehazten dena, espazioan zehazten denarekiko bereiziz. 2. HIZKL. Denborari dagokiona; denbora adierazten duena. Denborazko perpausa.Atzera