desberdintza

iz. 1. Desberdintasuna. 2. MAT. Bi adierazpen matematikok balio bera ez izatea; hori adierazten duen zeinua ().Atzera