diferentzia

iz. 1. Desberdintasuna; aldea. 2. FIL. Aristoteleren arabera, objektu baten espeziea edo generoa mugatzea ahalbidetzen duen ezaugarria. 3. MUS. XVI-XVII. m.etako konpositore espainol batzuek bariazioari emandako izena. diferentzia finitu. MAT. Progresio aritmetikoetan ondoz ondoko bi elementuren kendura. || diferentzia simetriko. MAT. Multzoen teorian, A multzoan eta ez B-n edo B multzoan eta ez A-n dauden elementuen multzoa. || diferentzia tabular. MAT. Zenbakizko taula baten ondoz ondoko bi balioren arteko kendura.Atzera