dinamiko

izond. 1. Dinamikari dagokiona. 2. Indar eta bizkortasun handiko pertsona. 3. HIZKL. Aspektuzko aurkakotasunean, termino ez-burutua. 4. MUS. Soinuaren intentsitatearen aldaketen bidezko espresioari dagokiona. azentu dinamiko. HIZKL. Intentsitate-azentua.Atzera