egintza

iz. 1. Ekintza, egitatea. Aurrezki Kutxak babesturiko egintza. 2. (zah.) Antzerkiari dagokionez, ekitaldia. Egintza bakarrean moldatutako jostirudia. ZUZ. egintza administratibo. Administrazioak bere funtzioen esparruan burutzen duen egintza edo hartzen duen erabakia, legebiltzarraren baiespenik behar ez duena. || egintza juridiko. Lege-ondorioak sortzen dituen borondatezko xedapena.Atzera