egotzi

du ad. 1. Norberarengandik halako distantziara bidali; bota. Norbait etxetik egotzi. Erregeak bere kargutik egotzi zuen. 2. Gehitu, erantsi. Ez diezaiola egotz urik saltzeko egiten den sagardoari. 3. Leporatu. Ez diola inori egotzi behar egin ez duen gaitzik. 4. Aurpegira bota. Horixe egozten dio Platonek Protagorasi. 5. KONT. Ekintza ekonomikoak, jatorria, izaera eta helburua kontuan izanik, kontu batera eraman.Atzera