ekipo

iz. 1. Pertsona baten erabilera partikularrerako arropa eta bestelako gauzen multzoa. Elurretarako ekipoa. 2. Zerbitzu edo lan bat burutzeko antolatutako tresna- edota pertsona-taldea. 3. KIR. Ik. talde. ekipo elektrogeno. Ik. elektrogeno. || ekipo-ondasun. EKON. (batez ere pl.) Enpresak bere jarduerarako behar dituen ondasunak. Higiezinak, instalazioak eta produkzio-bideak dira.Atzera