erantzukizun

iz. Norberaren edo norberaren ardurapekoen ekintzen erantzule izatea. Erantzukizun handiko lana da. ZUZ. erantzukizun kriminal. Delituaren ondorioek gizarte osoari erasan diotenez, delitugileak gizarteari zor dion ordaina, prozesu judizial baten bidez pena bat ezarriz betetzen dena. Berekin erantzukizun zibila ere ekar dezake. || erantzukizun zibil. Egindako kalteagatik ekonomikoki erantzun beharra, hirugarren bati egindako galera eta kalteak ordainduz.Atzera