erlatibo

izond. 1. Beste zerbaiten arabera hartzen dena, absolutua ez dena; erlaziozkoa, erlazio bat adierazten duena. Gauza guztiak erlatiboak dira. 2. HIZKL. Hainbat hizkuntzatan, perpaus erlatiboak eratzeko erabiltzen den izenordaina. 3. HIZKL. Izen-sintagmako izenaren adjektibo gisako funtzioa duen perpaus txertatua; perpaus honetako menderagailua.Atzera