errealitate

iz. 1. Egiazko diren egitate eta izakien multzoa; mundu materiala, amestua edo asmatua denari kontrajarria. Begiaz ikusten edo atzematen ez diren errealitateak. 2. Egiazkotasuna. alegiazko errealitate. INFORM. Errealitatearen eta bertan sortzen diren sentsazioen prozedura artifizialen bidezko simulazioa; delako simulazioa helburu duten tekniken multzoa.Atzera