errenta

iz. 1. Besteren etxea, lurrak, etab. erabiltzeagatik hilero edo urtero ordaindu behar dena, bereziki diru-kopurua. 2. Kapitalaren ondorio edo errendimendu bezala jasotzen den dirua. Urtean sei mila ezkutuko errenta ematen duen kapitala. EKON. nazio-errenta (NE). Estatu batek ekoiztutako ondasun ekonomikoen balio garbia. || per capita errenta. Estatu, lurralde, etab.etako errenta totalaren eta biztanle-kopuruaren arteko zatidura; biztanle bakoitzeko errenta. ERRENTAN EMAN, HARTU. Alokatu.Atzera