eske

1. iz. Eskaria. Jauregiko emaitzak, eskea ondoan. 2. adb. Izen-sintagma bati dagokion adberbioa, esanahiaren aldetik "eskatzen"en kidea (delako izen-sintagma mugatua denean, -en kasu-atzizkia hartzen du; mugagabea denean eta izen arrunt batek osatua, -en atzizkirik gabe; izen-sintagmarik gabe ere erabil daiteke). Senargai on baten eske etorriak. Limosna, diru, laguntza, barkamen eske. Eske ibiltzea debekatzen duen legea. Eske eta eske. ESKEZ. Eske. Barkamendu eskez. Eskez egon. || ESKEAN. Eskatzen. Eskean hasi, ibili eta hazi.Atzera