estalki

iz. 1. Estaltzen duen gauza. Ohe-estalkiak. 2. Babesgarria. 3. Zerbait biltzen duen gainazala. Gutun baten estalkia ireki, urratu. 4. Estalgarria. Gauzak estalkirik gabe esan, adierazi. 5. ERAIK. Eraikin bateko teilatuaren kanpoaldea eta orobat zati horri eusten dion egitura edo armazoia.Atzera