fededun

adj. eta iz. Fedea duena; fede edo erlijio bateko kideek beren fedekideez esaten dutena. Gure esan zaharra "euskaldun fededun", bere esan beharraz gabetu da egun.Atzera