gailego 1

1. iz. eta izond. Galiziako herritarra; Galiziari dagokiona. 2. Ik. galiziera. 3. iz. METEOROL. Iparmendebaldeko haize hotz eta gorriari zenbait lekutan ematen zaion izena.Atzera