ganadu

iz. (Heg.) (gaur herr.) 1. Azienda, abere-multzoa. Ganadu-tratuan hasi zen. 2. Abelburua. Orduan ganadu asko goseak hil ziren. ganadu beltz. (pl.) Txerriaren familiako abereak.Atzera