genitibo

iz. HIZKL. Hizkuntz indoeuroparretan eta beste zenbait familiatan bereziki jabetza adierazten duen deklinabide-kasua; euskaraz -en kasu-atzizkiaz gauzatzen da eta genitibo edutezkoa ere deitu izan zaio. leku-denborazko genitibo. Euskal deklinabideko kasua, nongotasuna eta noizkotasuna adierazten duena eta -ko atzizkiaren bidez gauzatzen dena.Atzera