hamaika

1. zenbtz. zehazt. Hamar eta bat. 2. zenbtz. zehaztgb. Oso altutzat jotzen den zenbaki mugagabe bat adierazteko erabiltzen den hitza (dagokion sintagma beti mugagabean, eta aditza batez ere singularrean). Hamaika gizon galdu da itsasoan! Guztiok hamaika aldiz entzun dugun hitza. 3. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona.Atzera