hautazko

izlag. 1. Hauta daitekeena, derrigorrezkoa ez dena. Hautazko ikasgaia. 2. HIZKL. Zeinu linguistikoaren bi alderdien arteko, adierazle eta adieraziaren arteko, harremana, erlazio jakinik gabe osatzen dena. Hautazko zeinu linguistikoa.Atzera