hereditario

izond. 1. Jaraunspenezkoa. 2. BIOL. Herentziaren lege genetikoen arabera transmititzen dena. Gaixotasun hereditarioa.Atzera