hiru

1. zenbtz. zehazt. (Pluralezko kasu-atzizkiekin hirur). Bi eta bat. Hirurak bat. 2. iz. Delako kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona.Atzera