hiztun

iz. eta izond. 1. Erraztasunez edo trebetasunez mintzatzen dena; asko hitz egiten duena, berritsua. Ez zen berez hiztun trebe horietakoa. Hiztuna daukazu semea benetan! 2. Hitz egiteko ahalmena duena, hitz egiten duena. Indietako hegazti hiztunak. 3. Hizkuntza jakin batez mintzatzen dena. Hizkuntza guztiak aldatzen dira eta ez dira berez aldatzen; hiztunek (eta izkribuzkoaz ari bagara, idazleek) aldatzen dituzte.Atzera