homogeneo

izond. 1. Izaera bereko osagaiak dituena. 2. Elkarren artean harmonia eta batasuna duten elementuen multzoa. 3. MAT. Elementu guztiak maila berdinekoak dituen polinomioaz esaten da. ekuazio homogeneo. MAT. Polinomio homogeneo bat zeroarekin berdinduz sortzen den ekuazioa.Atzera