horizontal

1. izond. Horizontearen planoarekiko paraleoa dena, hitzarmenez bertikal deritzonarekiko elkarzut dena. 2. izond. Toki jakin batean, grabitatearen norabidearekiko elkarzuta dena. 3. iz. MAT. Zuzen horizontala. MAT. plano horizontal. Hitzarmenez horizontaltzat hartutako erreferentzi planoarekiko paralelo den edozein plano. || zuzen horizontal. Plano horizontal batekiko paralelo den edozein zuzen.Atzera