hutsegite

iz. 1. Hutsa, lege, arau edo eginbide bat ez betetzea; horren ondorioa. Lagun hurkoaren hutsegiteei urrikaltasunez begiratzea. 2. Norbaitek edo zerbaitek bere jardunean nahi, behar zuen edo espero zen emaitza ez izatea. Oroimenaren hutsegiteak. 3. ZUZ. Lege-urrapen arina, egitezko zein ez-egitezkoa, pena arin batez zigortua.Atzera